Hem Om oss Hållbarhet

Hållbarhet

Vårt mål är att vägleda människor till att göra hållbara val

Vi vill hjälpa människor att göra smarta och hållbara val. Det har vi velat i de hundra år som Bergs Timber redan funnits, och när vi satsar på nästa sekel är förhoppningen densamma. 

Vi är stolta över vår råvara från skogen. Träden lagrar kol i takt med att de växer och de produkter som görs av trä fortsätter att binda koldioxid. Det är bra för vårt klimat.

I Sverige, Lettland och Estland, där Bergs Timber har verksamhet, avverkas bara räntan i skogen. Kapitalet får stå kvar och fungerar därmed som en kolsänka. Att använda skogen på detta uthålliga sätt för att bygga vårt samhälle ser vi som en hållbar relation med naturen. 

Det är särskilt viktigt att bygga hus i trä eftersom de binder kol under lång tid. Vi vet inte hur lång tid det tar för dig att läsa den här texten. Men en sak vet vi – skogen växer så det knakar och det tar bara några minuter för svensk skog att producera material för ett flervåningshus i trä. 

Idag är vi alla medvetna om hur viktigt det är att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Då behövs hållbara investeringar. Vi är ett bolag som bidrar till lösningar på klimatfrågan. Det ger oss motivation och inspiration i hela kedjan från skog till färdig produkt. 

Bergs Timbers verksamheter finns i huvudsak på landsbygden runt Östersjön. Vi tycker det är roligt att bidra till ett levande och hållbart samhälle långt utanför storstäderna.